MUDr. Jana Holubová a její praxe

Individuální ošetření a výuka kraniosakrální osteopatie

MUDr. Jana Holubová (22.1. 1975) praktikuje jemnou moderní osteopatii od roku 2000. Studiu osteopatie se věnovala již v době studií na 2.LF UK Praha, kterou ukončila v roce 1999. Vychází ze zkušeností získaných studiem a praktikováním pod mnohaletým vedením francouzského osteopata a naturopata E. le Neuder. Absolvovala kurz Perrinovy techniky pro chronický únavový syndrom pod vedením anglického osteopata Dr. R. Perrina a kurz kraniosakrální osteopatie novorozenců a kojenců ve švýcarském institutu (ICSB) u B. Gemin.
Tuto praktiku využívá při práci s dospělými i dětmi, pořádá semináře, ve kterých předává své zkušenosti a konkrétní postupy. Každé ošetření, které J. Holubová provádí, je pro ni velmi cenným setkáním v evidenci, hloubce a klidu. Při komunikaci mezi pacientem a terapeutem je velmi důležitá kvalita přítomnosti terapeuta, která vstupuje do kontaktu s tkáněmi pacienta s vědomím inteligence a paměti každé buňky lidského těla. V závislosti na kompatibilitě pacienta a terapeuta dochází k léčení či příznivému ovlivnění mnoha problémů, dysfunkcí a bolestí jak fyzických, tak psychických i ovlivnění způsobu myšlení a orientace v životě.

Fáze procesu vyzrávání ve světě vnímání - platí pro cvičení, meditaci i manuální terapii:

vnímání celého tela (globalita)

vycentrování = pohyb ve 3 osách (pravolevé, předozadní, shora dolů)

spontánní pohyb

zrod vnitřní mobility ve stavu čistého vědomí